Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Đồng tiền tính thuế Tiêu thụ đặc biệt 10. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 9 bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng.

BÀI 7: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT - tailieucuatuikt35

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định theo công thức: Giá tính thuế = Giá bán hàng : ( 1 + Thuế suất ) Ví dụ: Giá bán thực tế tại nơi sản xuất của 1 lít bia hơi là 3000 đồng; thuế suất của mặt hàng bia hơi là 50%. Ta tính được giá tính thuế của một lít ...

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệ t được đánh trên một số hàng hóa dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, sòng bạc, kinh doanh vũ trường…Thông tư 05/2012/TT-BTC đã quy định một số điều luật về thuế tiêu thụ đặc biệt …

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt | Kiểm Toán ...

1. Gia hạn thời hạn nộp thuế. Áp dụng cho số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Cụ thể thời gian gia hạn cho các kỳ tính thuế như sau: Kỳ tính thuế. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Tháng 3 …

Tóm tắt về thuế tiêu thụ đặc biệt. | Nhận làm kế toán bán ...

Thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào tiêu dùng của xã hội. nhằm điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp hay những sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

#1 Tổng hợp bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt (có lời giải ...

• Thuế tiêu thụ đặc biệt tính cho 200 chiếc điều hòa nhập khẩu là: (1.132.200.000 + 396.270.000) x 15% = 229.270.500đ. Thuế tiêu thụ đặc biệt tính cho 120 chiếc điều hòa tiêu thụ trong nước là: Vậy: Thuế xuất khẩu DN phải nộp là: 300.000.000đ

Kế toán quá trình tiêu thụ - NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

3.Phương pháp kế toán. Qúa trình tiêu thụ thường phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như: Chuyển giao thành phẩm, hàng hóa cho khách hàng, thu tiền bán hàng, thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ, thanh toán các khoản thuế doanh thu với ngân sách..

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Thuế TTĐB phải nộp = ( ( (Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế NK) + Chi phí liên quan) + Thuế NK) x Thuế suất thuế TTĐB = ( (405 x (20$ x 21.000)) + (300$ x 21.000) + 114.660.000) x 65% = (176.400.000 + 114.660.000) x 65% = 189.189.000

Tổng hợp bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt (có lời giải)

• Thuế tiêu thụ đặc biệt tính cho 200 chiếc điều hòa nhập khẩu là: (1.132.200.000 + 396.270.000) x 15% = 229.270.500đ. Thuế tiêu thụ đặc biệt tính cho 120 chiếc điều hòa tiêu thụ trong nước là: Vậy: Thuế xuất khẩu DN phải nộp là: 300.000.000đ

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp. Thông tư số 05/2012/TT-BTC là thông tư quy định cụ thể một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB). Trong đó có việc áp dụng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp như thế nào cho đúng quy ...

Giải đáp về thuế tiêu thụ đặc biệt - Kiểm Toán Calico ...

Mục lục bài viết. 1 Công văn số: 4903/TCHQ-TXNK ngày 24/07/2020. 1.1 V/v thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); 1.2 Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB;

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2020

Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 2020 được quy định tại khoản 4 điều 1 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 và luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016.

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt

Số tiền thuế GTGT phải nộp = Giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa X Thuế suất thuế GTGT của từng mặt hàng Trong đó: Thuế tính GTGT = Giá nhập tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) + Thuế bảo vệ mội trường (nếu có) – Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

Bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) - Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. Hướng dẫn giải bài tập thuế Tiêu thụ đặc biệt: Nghiệp vụ 1: 1. Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại cửa khẩu nhập 20$/chai, chi phí ...

Cách tính THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT của RƯỢU [Ví dụ minh hoạ]

Rượu chính là 1 ví dụ tiêu biểu nhất cho loại hàng hoá phải chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt. Chúng ta hãy đi tìm hiểu cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu để từ đó hiểu được bản chất cũng như cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật số 27/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC ...

Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều 2. Đối tượng chịu thuế. 1. Hàng hóa: a) Thuốc lá điếu, xì gà và ...

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì? cách tính TTTĐB mới nhất 2021

40 Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế gián thu tính trên giá trị đối với một số mặt hàng …

5 trường hợp được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt - KẾ TOÁN HÀ ...

3. Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa trong trường hợp quyết toán thuế. Quyết toán thuế trong các trường hợp sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. 4. Người nộp thuế được hoàn thuế ...

Bảng so sánh các loại thuế và tổng hợp công thức tính thuế

Bảng so sánh các loại thuế (thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp) và tổng hợp công thức tính thuế.. Những nội dung liên quan: Câu hỏi nhận định đúng sai luật thuế; Nhận định đúng sai môn luật tài chính (có đáp án)

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệ t được đánh trên một số hàng hóa dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, sòng bạc, kinh doanh vũ trường…Thông tư 05/2012/TT-BTC đã quy định một số điều luật về thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó có cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong doanh nghiệp.

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệ t được đánh trên một số hàng hóa dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, sòng bạc, kinh doanh vũ trường…Thông tư 05/2012/TT-BTC đã quy định một số điều luật về thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó có …

Luận văn: Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam, HOT

Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 1 Nghị định 113/2011/NĐ/CP ngày 08/12/2011 như sau: Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, giá tính thuế TTĐB được xác định như sau: Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = = Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng - Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) 1 + Thuế suất ...

Bài 3 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế tiêu thụ đặc biệt 3.1.1. Khái niệm Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là sắc thuế đánh vào một số hàng hóa dịch vụ …

Chi tiết cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

1. Nguyên tắc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Nguyên tắc của thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là chỉ đánh một lần tại khâu nhập khẩu hoặc khâu sản xuất sản phẩm, tuy nhiên trong quá trình tính thuế cũng cần xét đến tính thực tế với những mặt hàng có quy trình kỹ thuật sản xuất vẫn tiếp tục ...

Cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt TK 3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ đặc biệt nằm trong doanh mục Nhà nước quy định. Vậy cách hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc hạch toán tài khoản 3332 – …